פשוט לחייך


פשוט לחייךהיכולת לחייך בחופשיות מבלי להיות מוטרדים מפגמים אסתטיים משמעותיים, פירושה: איכות חיים.

רבים מדווחים, כי בעקבות אובדן של שן אחת או יותר, חלה ירידה משמעותית בבטחון העצמי שלהם וברמת התפקוד החברתי.

כתוצאה מכך, התפתחה מצוקה נפשית גדולה שאף הדרדרה לדיכאון עמוק.

שימוש בשיניים תותבות הוא אינו נוח ואף מטריד, לכן רבים נמנעים משימוש בהן.

אודות הטכנולוגיה של השתלת שיניים חדשות